Registrace do závodu RIDLEY GRAVEL TOUR a HLINECKÝ HŘEBEC

Registrační formulář

V případě závodu GRAVEL TOUR vyplňte zde číslo licence Českého svazu cyklistiky:
Vlastní

Svojí prezentací v závodě potvrzuji, že v tomto případě odpovídám za svůj zdravotní stav a jsem schopen absolvovat předepsanou a pro mne známou trať. Startuji na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat pravidla závodu. Zároveň dávám souhlas k případnému zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží. Startovné platím z vlastní vůle a dobrovolně.