Startovka BIKE TRANS POŘÍČÍ O PRAVÝ ŽIŽKŮV KALICH 2024

Jméno Příjmení Ročník Název klubu Délka závodu Zaplaceno
Alžběta Stunová 1987 Superior team Dcérky 25 km 15-39 let (1 okruh)
Tomas Stuna 1985 Superior team Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Vojtěch Kratzer 2014 BTP Team Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Lucie Zlochová 2014 Poříčí nad Sázavou Děvečky 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Šimon Mastný 1966 SC Cafe Calabrone Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Marie Mastná 2007 SC Cafe Calabrone Dcérky 25 km 15-39 let (1 okruh)
Barbora Doušová 2013 BB Racing Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Anna Doušová 2011 BB Racing Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Daniel Kilian 2014 Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Matěj Jedlička 2016 Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Lucie Chmátalová 2012 RoRace Team Pyšely Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Anton Nazarov 1980 MTB Kiev Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Vit Vacenovsky 1968 KT Tryskomys Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Nikol Flašarová 1991 Endorphin Republic Selky 50 km 15-199 let (2 okruhy)
Lukáš Kindl 1990 Cycology BikeCulture Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Ondrej Jelinek 1989 Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Tereza Svobodová 2011 BB Racing Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Lukáš Podroužek 2010 Lučištníci 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Jan Modrý 1981 Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Mariana Mládková 2015 BB Racing Děvečky 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Rozálie Mládková 2013 BB Racing Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Aleš Němeček 1991 PROMPT 2 Servis Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Ondřej Svoboda 2010 Mrač Lučištníci 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Patrik Roštík 1986 Pivo a Myslivec / SKI Sokol Zaječice Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Eduard Roštík 2017 SKI Sokol Zaječice Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Václav Šuser 1987 BTK EURO BIKE Praha Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
David Jetýlek 2011 BB RACING Lučištníci 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Jakub Jetýlek 2011 BB RACING Lučištníci 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Eliáš Havel 2015 Adastra cycling team Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Eliáš Havel 2015 Adastra cycling team Děvečky 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Eliška Havlová 2010 Adastra cycling team Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Tomáš Svoboda 1980 Mrač Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Míša Svobodová 2014 BB Racing Děvečky 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Adélka Svobodová 2014 BB Racing Děvečky 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Michal Jetýlek 1981 BB RACING Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Aleš Vágner 1977 RoRace team Pyšely Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Lukáš Mašata 2009 Trans Brody Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Jiří Mašata 1973 Trans Brody Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
David Ambros 1995 17Škorpionů Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Sofie Stránská 2008 ACTIVE TOUR TEAM Dcérky 25 km 15-39 let (1 okruh)
Daniel Stránský 2010 ACTIVE TOUR TEAM Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Jiří Stránský 1981 ACTIVE TOUR TEAM Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Valerie Kamererová 1994 ACTIVE TOUR TEAM Selky 50 km 15-199 let (2 okruhy)
Vojtěch Ludvík 1993 ACTIVE TOUR TEAM Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Erika Beranová 1989 Sebevražedný oddíl Humpolec Dcérky 25 km 15-39 let (1 okruh)
Daniel Štědrý 1974 TRANS BRODY Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Marek Kamerer 1962 OK Kamenice Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Vit Vacenovsky 1968 KT Tryskomys Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Filip Pospíšil 2007 Bike puzzle team Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Marek Lesage 2006 Bike Puzzle team Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Vojtěch Jandák 2015 Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Filip Hlaváček 2016 Neveklov Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Jan Hájek 1985 Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Bohumil Vyhnálek 1958 Říčany Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Adéla Horká 2007 ALAN TB Cycling team Dcérky 25 km 15-39 let (1 okruh)
Kristýna Pejšová 2000 GHOST Team Selky 50 km 15-199 let (2 okruhy)
Viktor Rus 2014 Rus folie Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Vojtěch Stránský 1990 Merida Bikeranch Team Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Petr Lebeda 1975 Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Michal Lustig Veselý 1980 RORACE TEAM Pyšely Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Petr Dykast 1975 Okolo dvora 8 km 0-199let (1 malý okruh bez vyhlašování pořadí)
JAN Hlaváček 2015 Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Peter Szabo 1979 Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Marek Rauchfuss 1969 Ráfek team Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Michaela Šípková 1992 WintersportHK Dcérky 25 km 15-39 let (1 okruh)
Michal Šípek 1992 Biketraining.cz Cycling Team Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Václav Hálek 1974 Trek-XXX Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Václav Novák 1961 BTK Eurobike Praha Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Jan Havlíček 1983 GHOST Team Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
Anton Nazarov 1980 MTB Kiev Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Jaroslav Ličák 1975 Štětí mtb Selky 50 km 15-199 let (2 okruhy)
Adélka Malinská 2014 Talent bike Cycling Team Děvečky 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Michal Hlaváček 1981 Neveklov Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Eliška Havlíčková 2011 GHOST Team junior Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
Šimon Tabačko 1997 GREENY Cycling Club Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Michal Klasna 1981 Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
Sebastian Havelka 2017 Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Lukáš Smetana 2015 Výrostci 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
Tomáš Trojan 1987 Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
Tomáš Bednář 1970 Čistý sport BIKE TRANS POŘÍČÍ O PRAVÝ ŽIŽKŮV KALICH 2024